Wiadomo najwyższą władzą naszego klubu jest Walne Zgromadzenie wszystkich jego członków ale trudno byłoby je zwoływać dla podjęcia każdej decyzji dlatego też wybraliśmy zarząd który będzie działał w naszym imieniu.

   W jego skład weszli:

KOŁAKOWSKI Darek               prezes
KĘPKA Mirosław                      wiceprezes
SZCZYTKOWSKI Marek           skarbnik
KRAWCZYK Mateusz               sekretarz
LUBAWIŃSKA Ilona                 członek zarządu
PIETRZYK Tomasz                 członek zarządu
LUBAWIŃSKI Jerzy                  członek zarządu

Jednak aby zarząd nie czuł się osamotniony w swych działaniach wybraliśmy też komisję rewizyjną w skład której weszli:

SOBIERAJ Magdalena             przewodnicząca komisji
PASIEKA Agnieszka               członek komisji
SMAGOWSKI Wojciech           członek komisji

Darmowa strona www - zrób ją sam!